Kontakti

Odjel letačkih operacija i školstva

Voditelj odjela: Vili Vukšić

E-mail: vili.vuksic(@)ccaa.hr

Telefon: +385 1 2369 300

Telefax: +385 1 2369 301

Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova

uas(@)ccaa.hr

Odsjek SAFA/SACA inspekcije

E-mail: safa(@)ccaa.hr

Telefon:+385 1 2369 357

Telefax: +385 1 2369 301

Mobitel: + 385 99 7060 506