Kontakti

Odjel letačkih operacija i školstva

Voditelj odjela: Vili Vukšić

E-mail: vili.vuksic@ccaa.hr

Telefon: +385 1 2369 336

Telefax: +385 1 2369 301

Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova


uas@ccaa.hr