Izvanaerodromski skokovi padobranom

Primjenjivi propisi: Pravilnik o padobranstvu NN 65/15, Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/18, 104/18

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-008

Izvanaerodromski skok padobranom se izvodi na površine izvan aerodroma ili registrirane površine za uzlijetanje i slijetanje i smije se izvoditi samo uz odobrenje Agencije.

Svako izvođenje padobranskog skoka mora nadzirati rukovoditelj skakanja. Rukovoditelj skakanja mora imati padobransku dozvolu kategorije C ili D izdanu od strane Agencije.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za izvanaerodromske skokove padobranom podnosi ovlaštena osoba aerokluba/organizatora padobranskih skokova na objavljenom obrascu uz koji je potrebno priložiti dokumentaciju navedenu na zahtjevu te pristojbu od 20 HRK (biljeg). Zahtjev je potrebno dostaviti najkasnije 5 radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Za padobranske skokove potrebno je pribaviti odobrenje za uspostavu ad hoc strukture od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Više informacija možete naći ovdje.