Funkcionalni blok zračnog prostora Središnja Europa - FAB CE

Koncept

Koncept Funkcionalnog bloka zračnog prostora definiran je u zakonodavnom paketu Jedinstvenog europskog neba (SES-2004) i dalje razvijan u drugom zakonodavnom paketu (SES 2-2009). On predstavlja jedan od kamena temeljaca Jedinstvenog europskog neba.

FAB-ovi su glavni alat za smanjenje rascjepkanosti zračnog prostora, te su potrebni kako bi se prilagodili stalnom rastu prometa i kako bi se smanjilo kašnjenje dinamičnijim upravljanjem prometom. Ciljevi povećanja trenutnih sigurnosnih standarda i ukupne učinkovitosti mogu se postići kroz povećanje opsega poslova bez obzira na nacionalne granice.

To također podrazumijeva civilno-vojnu koordinaciju u zračnom prostoru i upravljanje zračnim prostorom. Prema propisima Europske unije, države članice zakonski su dužne tražiti i istražiti mogućnosti suradnje koji bi najbolje ostvarili ciljeve, dok bi se osiguralo da su brojni zahtjevi uspostave FAB-ova ispunjeni kroz sporazume između država članica. Takvi ugovori također bi trebali pokriti pitanje odgovornosti i osiguranja. Štoviše, FAB-ovi će postati pokretači učinkovitosti i okvir promjena pružanja ATM usluga i oni će dati neprocjenjiv alat pružateljima usluga u zračnoj plovidbi u postizanju novih obvezujućih ciljeva učinkovitosti, koji su postavljeni kao posljedica implementacije sheme učinkovitosti Europske unije.

Funkcionalni blok zračnog prostora Središnja Europa (FAB CE)

U ožujku 2008. godine, Republika Austrija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Češka, Mađarska, Republika Slovačka i Republika Slovenija odobrile su FAB CE Glavni plan studije izvodljivosti. On opisuje implementaciju FAB CE po fazama, dopuštajući progresivan i fleksibilan razvoj FAB operacija.

18. studenog 2009. godine FAB CE države su potpisale sporazum o razumijevanju sa svrhom uspostave pripremne strukture i opći okvir za suradnje između država FAB CE, uključujući njihova nacionalna nadzorna tijela (NSA) i odgovarajuće vojne vlasti.

Pripremne aktivnosti koje su provodili pružatelji usluga u zračnoj plovidbi po Sporazumu o suradnji završili su u svibnju 2010. završnom dostavom planskih dokumenata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (ANSP) uspostavljenim tijelima država članica FAB CE.

Potpisom FAB CE Sporazuma, Sporazuma o suradnji nacionalnih nadzornih tijela i Sporazuma o suradnji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi 5. svibnja 2011. godine završena je pripremna faza i otvoren je put za implementaciju.

Organizacija FAB CE

Strukture na državnoj razini - odgovorne su za provedbu i rad FAB CE koje nameće zakonodavstvo jedinstvenog europskog neba (SES). Sporazum FAB CE utvrđuje sljedeće strukture na državnoj razini :

FAB CE Vijeće - Osnovano kao najviše zajedničko tijela odlučivanja u svrhu provedbe , rada i daljnji razvoj FAB CE sporazuma.

Zajednički Koordinacijski odbor za civilno vojni zračni prostor ( JC - MACC ) - Osnovan je kako bi institucionalno pokrio civilno - vojnu suradnju s obzirom na FAB CE, a u cilju nacionalne koordinacije upravljanja zračnim prostorom (ASM) na strateškoj razini, politici dizajniranja zračnog prostora, upravljanje procesima protoka zračnog prometa i civilno-vojne suradnje svih FAB CE Države .

Koordinacijski odbor nacionalnih nadzornih tijela ( NSA CC ) - Osnovana da obavlja poslove navedene u FAB CE sporazumu i NSA sporazumu o suradnji .

Struktura na razini pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

U skladu s predviđenim povećanjem suradnje između pružatelja usluga u zračnoj plovidbi FAB CE, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi su uspostavili sljedeću strukturu suradnje kroz Sporazum o suradnji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi:

Odbor izvršnih direktora - Osnovan kao tijelo odlučivanja na najvišoj razini odgovorno za donošenje svih potrebnih i nužnih odluka za postizanje svrhe suradnje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

Upravni odbor FAB CE - Osnovan kao nadležno tijelo nad pododborima i drugim strukturama. Odgovoran je za koordinaciju i praćenje stvarne provedbe ANSP suradnje .

Program upravljanja – Osnovan je da pored ostalih zadataka podrži projekte i upravlja rezultatima projekata. Osim toga traži i prima redovite izvještaje od voditelja, kao i evaluaciju rizika i promjena.

Pododbori na izvršnoj / radnoj razini – Osnovani da provedu suradnju pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u pojedinim područjima. U tom smislu, pododbori pokrivaju operacije , tehnička pitanja , financijska pitanja, sigurnost, ljudske resurse i obuku.