EU zakonodavstvo

1. Uredba Vijeća (EEZ) 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova na zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993).

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 894/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.svibnja 2002.

Uredba (EZ) 1554/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003.

Uredba (EZ) 793/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004.

Uredba (EZ) 545/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

2. Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u Zajednici (SL L 272, 25.10.1996).

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. rujna 2003.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

3. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2002/30/EZ od 26. ožujka 2002. o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku na zračnim lukama Zajednice (SL L 85, 28. 3. 2002).

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 1137/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

4. Uredba Komisije (EU) 1139/2018

5. Direktiva 2009/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka (SL L 70, 14. 3. 2009).

6. Uredba Komisije (EU) 139/2014 od 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i administrativnih postupaka u vezi s aerodromima (SL L 44, 14.2.2014)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 2018/401 оd 14. ožujka 2018. u pogledu kategorizacije uzletno-sletnih staza (SL L 72, 15.3.2018.