Dodjela sredstava

2020.

Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini:

Rukovodeći se ciljevima raspisanog javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godine želja nam je omogućiti što većem broju udruga da podnesu svoje prijave za dodjelu sredstva, a kako bi se obuhvatio što veći broj zrakoplova u koje će biti ugrađena radijska oprema unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19, svjesni smo da mnoge udruge kao potencijalni prijavitelji, neće biti u mogućnosti do 31. ožujka 2020. godine prikupiti svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na raspisani natječaj. Stoga smo odlučili produžiti rokove provedbe javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini.

Tako je rok za slanje prijava produžen do 30. lipnja 2020. godine, a ostali rokovi nalaze se u indikativnom kalendaru natječajnog postupka.

Sva dokumentacija vezana uz provedbu javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini nalazi se na našim mrežnim stranicama.

Pozivamo vas da i dalje redovno pratite naše facebook i mrežne stranice kako bi na vrijeme bili upoznati sa svim informacijama vezanim uz raspisani javni natječaj.

Dokumentacija:

  1. Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama
  2. Upute za prijavitelje – javni natječaji za dodjelu sredstava udrugama
  3. Prilog 1.
  4. Prilog 2.
  5. Prilog 3.
  6. Prilog 4.1.
  7. Prilog 4.2.
  8. Indikativni kalendar natječajnog postupka
  9. FAQ - Najćešće postavljena pitanja

2019.

20.12.2019.

Dodjela sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna Zakladi "Vaša pošta", radi ugovaranja police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, a iz čega će se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja

2018.


10.prosinca 2018.

Uplata donacije u iznosu 20.000,00 kuna za potrebe Zaklade "Vaša pošta" s kojom se ugovaraju police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, a iz čega bi se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja.


14.11.2018.

Uplata donacije u iznosu 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva s kojom se ostvaruje projekt sudjelovanja primatelja donacije na godišnjoj konferenciji "SciTech forum" koja se održava u organizaciji American Institute of Aeronautics and Astronautics u San Diegu u vremenu od 7-11.siječnja 2019.

3.srpanj 2018.

Donacija korištene informatičke opreme ( stolna računala i monitori ) zbog rashodovanja materijalne imovine sljedećim korisnicima:

Osnovna škola Ivan Gundulić iz Zagreba ( 10 komada stolnih računala i 1 monitor);
Osnovna škola Milana Amruša iz Slavonskog Broda ( 10 komada stolnih računala );
Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Regoč iz Slavonskog Broda ( 17 komada stočnih računala i 8 komada monitora).

26.lipnja 2018.

Donacija u iznosu 1.500,00, zaposlenici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za plaćanje najma medicinskog kreveta temeljem dostavljenog računa.

4.svibnja 2018.

Donacija u iznosu 2.103,96 kuna radnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u svrhu pokrića troškova za obavljeni pregled i kupljene lijekove, sukladno preporuci liječnika, a koje troškove ne snosi ili djelomično snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

8.veljače 2018.

Sponzoriranje Hrvatskog zrakoplovnog saveza (HZS) u iznosu 10.000,00 kuna za potrebe nabave obvezne opreme za četiri jedrilice koje će HZS koristiti za natjecanje na 35. FAI Svjetskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u mjestu Ostrow (Republika Poljska) koje se održava 4-22.srpnja 2018.

8.veljače 2018.

Sponzoriranje aerokluba Cumulus iz Opatije u iznosu 10.000,00 kuna za potrebe organizacije projekta Padobranske turneje Hrvatskom 2018,. koji se treba održati na 40 različitih lokacija u Republici Hrvatskoj u periodu od 8.ožujka do kraja travnja 2018.godine, a altermnativno do 8.lipnja ovisno o meteorološkim uvjetima.

17.siječnja 2018.

Donacija rashodovane materijalne imovine DVD Ribnica prema sljedećem:
3 ormara kartotečna metalna s ladicama;
1 radni stol
1 stol za računala

2017.

22.08.2017.

Uplata 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi bespilotnih sustava-HUBS za pokrivanje dijela troškova organizacije 6.skupa zrakoplovnih modelara i 2. prvenstva Hrvatske u utrkama dronova

07.08.2017.

Uplata 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva za potrebe pokrivanja dijela troškova međunarodnog studentskog natjecanja Air Cargo Challenge 2017.

16.06.2017.

Uplata 5.000,00 kn Aeroklubu Split za nabavu sportske i navigacijske opreme, koju će Aeroklub Split koristiti za natjecanje na 19. FAI Europskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u Republici Češkoj

16.06.2017

Uplata 5.000,00 kn Aeroklubu Vitar za nabavu sportske i navigacijske opreme, koju će Aeroklub Split koristiti za natjecanje na 19. FAI Europskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u Republici Češkoj

2016.

9.12.2016.

Uplata 30.000,00 kn Zakladi „Vaša pošta“, OIB: 64617983178, Jurišićeva 13, Zagreb, čija misija je pružanje financijske potpore djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova bez podrške vlastitih obitelji.

2015.

07.07.2015.

Uplata: 3.140,37 kn IV Nakladništvo Zagreb - Brošura “Internet, ovisnost i mladi“. Projekt na području jugoistočnog dijela grada Zagreba provodi Udruženje policajaca - IPA Sekcija Hrvatska.

Riječ je o brošuri putem koje se promiče sigurnosna kultura u društvenoj zajednici, namijenjena je svima koji dolaze u kontakt s djecom i mladima i mladoj populaciji. Ovakvi projekti, osobito u današnjem vremenu kad se bilježi porast rizičnog ponašanja koje vodi u razne oblike ovisnosti, predstavljaju doprinos prevenciji i edukaciji te su daleko vrjedniji od represije i napora u otklanjanju posljedica.

16.07.2015. Uplata: 10.000,00 kn Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donirala je novčana sredstva za projekt i izradu letjelice sa kojom je Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva nastupala u Njemačkoj na međunarodnom natjecanju Air Cargo Challenge ACC2015 od 7.-10. kolovoza 2015. Udruga studenata tom je prigodom osvojila prvo mjesto.

21.07.2015. Uplaćeno 10.000,00 kn Akademija pravnih znanosti Hrvatske

PROPISI

Pravilnik o dodjeli sredstava HACZ (sadržaj dokumenta)

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu sredstava udrugama za 2020.godinu. (sadržaj dokumenta)