Objavio: ebit

Predstavnik američkih zrakoplovnih vlasti u posjeti Agenciji za civilno zrakoplovstvo

Direktor Agencije za civilno zrakoplovstvo Omer Pita sa suradnicima primio je 5. studenog 2009. u radni posjet predstavnika američkih zrakoplovnih vlasti (FAA) Briana E.Staursetha.
default image

Direktor Agencije za civilno zrakoplovstvo Omer Pita sa suradnicima primio je 5. studenog 2009. u radni posjet predstavnika američkih zrakoplovnih vlasti (FAA) Briana E.Staursetha.

Tijekom radnog dijela sastanka direktor Agencije je predstavniku američkih zrakoplovnih vlasti održao prezentaciju o radu i postignućima Agencije za civilno zrakoplovstvo na području definiranja i implementacije potrebne regulative, te nadzorom nad primjenom pozitivnih pravnih i stručnih normi, a u cilju osiguranja visokih standarda sigurnosti letenja i zaštite zračnog prometa u Hrvatskoj.

Prigodom susreta se razgovaralo o mogućem datumu dolaska inspektora FAA u Hrvatsku kako bi se proveo audit Agencije za civilno zrakoplovstvo, te je preliminarno dogovoreno da to bude u prvom kvartalu 2010.