Objavio: CCAA

Objavljen novi Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Dana 1. ožujka 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 21 objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom. Pravilnik možete naći na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_21_442.html

Novim Pravilnikom su, kao i do sada propisani uvjeti za prijevoz opasnih roba zrakom, ograničenja, odgovornosti i izvještavanje u vezi opasnih roba, međutim uvedene su i nove odredbe koje se odnose na obaveze i odgovornosti prodajnih zastupnika za teret, mjesečno izvještavanje o događajima, odobravanje specijaliziranih tečajeva, omogućavanje samoučenja i priznavanje osposobljavanja koja su provedena u inozemstvu.

Novi Pravilnik stupa na snagu 9. ožujka 2019.