Objavio: CCAA

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Dana 17. svibnja 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 50 objavljen je Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa. Pravilnik možete naći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_979.html

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe nove tzv. Osnovne uredbe (Basic Regulation) odnosno Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.

Pravilnikom se ujedno i stavlja van snage Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (NN 114/13).

Novim pravilnikom dodatno se definiraju nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za provedbu pojedinih odredbi Uredbe, u slučajevima kada to ne proizlazi jasno iz odredbi Zakona o zračnom prometu.

Novi Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2019.