Objavio: CCAA

Poziv za sudjelovanje na radionici za pilote jedrilica i sve zainteresirane za Prijavljene organizacije za osposobljavanje (DTO)

Dana 1. lipnja 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo održati će radionicu za pilote jedrilica i sve osobe zainteresirane za Prijavljene organizacije za osposobljavanje (Declared Training Organisations – DTO).

Radionica će se održati u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, objekt „D“, III kat, Vukovarska 284, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.

Uredba (EU) br. 2018/1976

Uredba (EU) br. 2018/1119

PRIJAVU za sudjelovanje na radionici pošaljite na adresu elektoničke pošte generalna.avijacija@ccaa.hr najkasnije do četvrtka 30. svibnja 2019. godine.

PROGRAM

Piloti jedrilica

Vrijeme

Tema

Predavači

11:00 – 11:30

Uvod

Natko Kulić

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

11:30 – 12:30

  • Primjena Uredbe (EU) br. 2018/1976
  • Pitanja

12:30 – 12:45

Pauza

Svi prijavljeni

12:45 – 13:45

  • Primjena Uredbe (EU) br. 2018/1119 (DTO)
  • Pitanja

Natko Kulić

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

13:45 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:00

  • Nedozvoljeni ulazak u kontrolirani zračni prostor
  • Pitanja

Marina Fekonja Dragan

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo