Objavio: CCAA

Posljedice BREXIT-a na zračni promet

Nastavno na najavljen izlazak Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, a s obzirom na nesigurnost ratifikacije Sporazuma o povlačenju (Withdrawal Agreement), Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su 27. ožujka 2019. godine:

1) Uredbu (EU) 2019/494 o određenim aspektima sigurnosti zrakoplovstva (SL L 85 I/2019) i

2) Uredbu (EU) 2019/502 o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost (SL L 85 I/2019).

Obje uredbe stupaju na snagu 28. ožujka 2019. godine, a primjenjuju se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Osnivačkih ugovora na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (uz iznimke nekoliko članaka koji se primjenjuju od 28. ožujka 2019. godine, a omogućavaju lakši prijelaz na novi sustav uređen uredbama).

Navedeni propisi dio su Komisijinog Akcijskog plana za izvanredne situacije u slučaju izostanka dogovora (no deal“ Contingency Action Plan), kojima se nastoji ublažiti utjecaj tzv. „no deal“ scenarija na građane i poslovanje u određenim područjima, pa tako i u zračnom prometu.

Spomenutim uredbama osigurava se kontinuitet valjanosti certifikata ključnih za sigurno odvijanje zračnog prometa te su zajamčena osnovna prometna prava u svrhu osiguranja osnovne povezanosti između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

SIGURNOST

Certifikati iz Uredbe (EU) 748/2012, Dio 21, Odjeljak A koje je fizičkim ili pravnim osobama sa glavnim mjestom poslovanja u Ujedinjenoj Kraljevini izdala Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA):

 1. Certifikat tipa i ograničeni certifikat tipa (Pododjeljak B),
 2. Odobrenje izmjene certifikata tipa i ograničenog certifikata tipa (Pododjeljak D),
 3. Dodatni certifikat tipa (Pododjeljak E),
 4. Odobrenje popravka (Pododjeljak M),
 5. Ovlaštenja prema Naredbi o europskim tehničkim standardima (Pododjeljak O) i
 6. Odobrenje projektne organizacije (Pododjeljak J)

ostaju valjani 9 mjeseci od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2019/494 (sa mogućnošću produljenja navedenog roka delegiranim aktom Komisije).

Certifikati iz Uredbe (EU) 748/2012 i Uredbe (EU) 1321/2014 koje su izdale pravne ili fizičke osobe certificirane od strane nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine:

 1. Potvrda o ovlaštenom vraćanju u uporabu za proizvode, dijelove ili uređaje (Dio 21.A.163(c)),
 2. Potvrda o otpuštanju u uporabu po okončanju održavanja (Dio 145.A.75(e)),
 3. Potvrda o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja (Dio M.A.615(d)),
 4. Potvrda o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja (Dio M.A.801 (b) 2, 3 i (c)),
 5. Potvrda o provjeri plovidbenosti za ELA 1 zrakoplove (Dio 145.A.75(f)),
 6. Potvrda o provjeri plovidbenosti za ELA 1 zrakoplove (Dio M.A.615(e)) i
 7. Potvrde o provjeri plovidbenosti i njihovo produženje (Dio M.A.711(a)(4) ili (b)(1))

ostaju valjani do isteka roka valjanosti naznačenog na certifikatu kako bi se omogućila kontinuirana uporaba zrakoplova.

Osim toga, uzimaju se u obzir ispiti koje su piloti i mehaničari položili u organizacijama za osposobljavanje koje podliježu nadzoru zrakoplovnih vlasti Ujedinjene Kraljevine, ali koji nisu doveli do izdavanja licencije prije dana 28.03.2019.

Svi ostali certifikati izdani od strane nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine, uključujući i pilotske dozvole, od 12.travnja 2019. godine smatrat će se certifikatima treće zemlje.

OSNOVNA POVEZANOST (ZRAČNI PRIJEVOZ IZMEĐU EU I UK)

Uredbom (EU) 2019/502 o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost se trenutni režim potpune liberalizacije prometnih prava za zračne prijevoznike Ujedinjenog Kraljevstva unutar pojedinih država članica ukida, te se zadržava samo određeni dio postojećeg režima na godinu dana (do 20.3.2020.) ili do sklapanja odgovarajućeg sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. Prometna prava zajamčena Uredbom odobravaju se uz uvjet reciprociteta: prijevoznici koji obavljaju usluge zračnog prijevoza između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine imat će pravo preleta, tehničkog zaustavljanja, te treće i četvrte prometne slobode u redovnom i povremenom prijevozu. Navedene usluge moguće je obavljati i putem komercijalnih sporazuma, zakupa i sl. Države članice svejedno će biti obvezne izdavati odobrenja za letove zračnim prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine, uz prethodno dostavljene redove letenja i uz obvezu da prijevoznik posjeduje valjanu operativnu licenciju izdanu u skladu sa propisima Ujedinjene Kraljevine, koji pak moraju najmanje udovoljavati međunarodnim sigurnosnim standardima.

Europski zračni prijevoznici koji namjeravaju obavljati linijski ili povremeni zračni prijevoz između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine moraju od zrakoplovnih vlasti Ujedinjene Kraljevine (UK Civil Aviation Authority) zatražiti sigurnosno odobrenje operatora treće zemlje (UK Part TCO) i odobrenje za prometna prava (Foreign Carrier Permit).

Mjere i smjernice zrakoplovnih vlasti Ujedinjene Kraljevine o osiguravanju nastavka zračne povezanosti u slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU bez sporazuma nalaze se na sljedećim poveznicama:

https://www.gov.uk/guidance/air-services-from-the-eu-to-the-uk-in-the-event-of-no-deal

https://info.caa.co.uk/eu-exit/airlines-and-aoc-holders/

PRAVA PUTNIKA

Sukladno primjenjivoj Uredbi 261/2004, ista će na putnike biti primjenjiva u slučaju svih letova koji kreću s teritorija Europske unije te letova koji završavaju u Europskoj uniji, pod uvjetom da let obavlja prijevoznik Unije.

Više detalja o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije možete saznati ovdje:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

https://ec.europa.eu/transport/transport-modes/news/2017-12-11-brexit-notice-stakeholders_en

https://www.easa.europa.eu/brexit

https://info.caa.co.uk/eu-exit/