Objavio: CCAA

Održana radionica za operatore i pilote zrakoplova s temom primjene Uredbe (EU) 2018/1042

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 2.travnja 2019. održana je radionica za operatore i pilote zrakoplova s temom primjene Uredbe (EU) 2018/1042 s temom obveznog testiranja na prisustvo psihoaktivnih tvari u organizmu, psihološke procjene pilota i obveznog programa podrške osoblju operatora zrakoplova.

Uredba (EU) 2018/1042 je objavljena 23. srpnja 2018. godine. Uredba uvodi obvezu sustavnog i nasumičnog testiranja letačke i kabinske posade na prisutnost psihoaktivnih tvari u organizmu, te psihološke procjene i programa podrške letačke posade, pilota zrakoplova. Na radionici je predstavljena Uredba, te aktivnosti prilagodbe koje se očekuju od operatora, pilota zrakoplova i nadležnog tijela.

Radionica je prvenstveno bila namijenjena operatorima zrakoplova u letačkim operacijama komercijalnog zračnog prijevoza. Međutim, radionica je privukla i interes zrakoplovno medicinskih ispitivača, zrakoplovno medicinskih centara, kao i psihologa koji se bave ili se namjeravaju baviti psihološkom procjenom pilota.