Objavio: CCAA

Održana radionica na temu zrakoplovnih priredbi

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) održala je 2.ožujka 2019. radionicu na temu zrakoplovnih priredbi. Radionica je bila podijeljena u dva tematska dijela.

Prvi dio je bio namijenjen organizatorima zrakoplovnih priredbi i svim drugim osobama na koje organizacija i provedba zrakoplovnih priredbi može utjecati, a sastojao se od prezentacije odredbi vezanih za organizaciju, upravljanje i provedbu zrakoplovnih priredbi.

Drugi dio je bio namijenjen organizatorima zrakoplovnih priredbi, a sastojao se od praktičnih vježbi koje su se odnosile na organizaciju, upravljanje i provedbu zrakoplovnih priredbi (ispunjavanje zahtjeva za odobrenje zrakoplovne priredbe, izrada Nacrta prostora zrakoplovne priredbe, izrada Plana zrakoplovne priredbe, izrada Plana za slučaj opasnosti, provedba procjene rizika)