Objavio: CCAA

Objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Dana 22. ožujka 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 28 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu. Pravilnik možete naći na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_594.html

Pravilnikom je važeći Pravilnik izmijenjen na način da je u članku 1. stavku 2. sada referenca stavljena na Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i njezin novi Aneks I. Također je promijenjen članak 3. tako što su uz postojeći način izvješćivanja putem obrasca dodana još dva načina izvješćivanja.

Novi Pravilnik stupa na snagu 30.3.2019.