Objavio: ccaa

Javna nadmetanja

Dana 31.05.2010. godine, Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je natječaj o početku postupka javne nabave.
default image

Obavijest o spriječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave obavještavamo da članovi Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, direktor i ovlašteni predstavnici Agencije u postupcima javne nabave nisu u sukobu interesa, tj. da istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.DODATNA POJAŠNJENJA U SVEZI EVIDENCIJE O UVIDU I PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

„U skladu s odredbom članka 56. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13) sve objave javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj internetskoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj internetskoj stranici služi u svrhu ispunjenja uvjeta transparentnosti, te iako je identična onoj dokumentaciji za nadmetanje objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ovim putem preporučujemo, u svrhu izrade ponude, preuzimanje dokumentacije sa internetske stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, osim u postupcima sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provodi u skladu s odredbom članka 44. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13).“


AKTUALNA JAVNA NADMETANJA

Trenutno nema javnih nadmetanja u tijeku.