Objavio: CCAA

HACZ radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Cilj radionice jest upoznavanje sudionika sa primjenjivim regulatornim okvirom i novim smjernicama Europske komisije za tumačenje navedenih propisa, te ulogom Agencije u okviru postupka za zaštitu prava putnika.

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 05.04.2019. u vremenu od 10:00 do 16:00 sati održat će se radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.

Radionicom će se zainteresirane sudionike upoznati sa primjenjivim regulatornim okvirom, biti će analizirani najčešći problemi u praksi te će polaznici rješavanjem konkretnih primjera izravno primijeniti usvojeno znanje.

Na kraju radionice polaznici će pristupiti rješavanju testa, a ukoliko ga uspješno polože, HACZ će izdati Uvjerenje o uspješno položenom ispitu iz poznavanja propisa o pravima putnika u zračnom prijevozu.

PRIJAVU treba poslati putem e-maila passenger.rights@ccaa.hr najkasnije do 01.04.2019.

Radionica „PRAVA PUTNIKA U ZRAČNOM PRIJEVOZU“ 05.04.2019.– raspored:

1.

Uvod

10 - 10.20h

2.

Osnovni regulatorni okvir za zaštitu prava putnika

Analiza primjenjivih EU propisa: Uredba (EZ) 261/2004, Uredba (EZ) 1107/2006, Uredba (EZ) 2027/97, i međunarodnih propisa: Montrealska Konvencija te novosti u praksi Europskog suda i nacionalnih sudova

10.20 - 11.30h

Pauza 11.30 - 11.45h

Rješavanje primjera iz prakse

Primjena usvojenog znanja rješavanjem konkretnih primjera iz prakse.

11.45 - 13.30h

Pauza 13.30 – 14.30h

4.

Pisanje testa

Ispit znanja iz poznavanja Uredbe (EZ) 261/2004,Uredbe (EZ) 1107/2006, Uredbe (EZ) 2027/97, Montrealske Konvencija i prakse Europskog suda

Analiza rezultata ispita

14.30 - 16.00h