Objavio: ccaa

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila upute o održavanju zrakoplova generalne avijacije

Agencija za civilno zrakoplovstvo je danas na svojim internetskim stranicama objavila programe održavanja zrakoplova i to: generalna avijacija na hrvatskom i engleskom jeziku, jedrilica L-13 Blanik, jedrilica Vuk-T te mikrolaki zrakoplov Klasa 1.
default image

Agencija za civilno zrakoplovstvo je danas na svojim internetskim stranicama objavila programe održavanja zrakoplova i to: generalna avijacija na hrvatskom i engleskom jeziku, jedrilica L-13 Blanik, jedrilica Vuk-T te mikrolaki zrakoplov Klasa 1.