Objavio: CCAA

10.godišnjica operativnog rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) prigodno je 8.3.2019. obilježila 10.godišnjicu operativnog rada. Obilježavanju godišnjice nazočili su, između ostalih, državni tajnik ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, pomoćnik ministra Jure Šarić, glavni tajnik ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Dražen Ivanušec, predsjednik i članovi Vijeća HACZ, predsjednici i članovi Uprava zračnih luka, zračnih prijevoznika, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, predstavnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, MORH-a, MUP-a, zrakoplovne industrije, sadašnji i bivši zaposlenici HACZ.

Vršitelj dužnosti direktora HACZ-a Marin Puh podsjetio je na važnije događaje iz života i rada Agencije u posljednjih deset godina. Od svog osnutka Agencija se suočila s brojnim izazovima i zahtjevima kako na međunarodnom planu tako i sređivanju stanja unutar zrakoplovne industrije u Republici Hrvatskoj. Da bi se uopće moglo pristupiti rješavanju svih problema bilo je nužno ustrojiti efikasnu organizaciju, znatno ojačati kadrovske kapacitete, definirati kriterije i standarde stručnosti osoblja, uvesti sustav kvalitete te u sklopu toga definirane interne procedure sukladno međunarodnim standardima, istaknuo je vršitelj dužnosti direktora Marin Puh u svom izlaganju i dodao kako je u proteklom vremenskom razdoblju Agencija ostvarila sve planirane ciljeve. Radi se o nekoliko strateških ciljeva koji su istovremeno bili i nacionalni interesi Republike Hrvatske.

Od samog početka rada 2009. HACZ je u samo godinu dana svog operativnog rada uspostavila standarde koji su eliminirali veliku većinu negativnih nalaza prikupljenih od strane europskih i ostalih međunarodnih institucija s područja civilnog zrakoplovstva u razdoblju prije osnutka HACZ. Konačnu potvrdu postignuća, HACZ je dobila nakon provedenog detaljnog audita od strane Europske agencije za sigurnost zračnog prometa EASA-e u rujnu 2009. godine.

U svibnju 2010. godine proveden je i audit Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) koja je provjeravala implementaciju i primjenu više Annex-a Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. Prema rezultatima audita može se reći kako se Republika Hrvatska nalazi na razini rezultata većine zemalja članica EU što donedavno nije bio slučaj.

Zrakoplovne vlasti Sjedinjenih Američkih Država (FAA) utvrdile su, nakon obavljenog nadzora nad hrvatskom Agencijom za civilno zrakoplovstvo u vremenu od 12. do 16. srpnja 2010. godine te konzultacijskog sastanka održanog 1.i 2. prosinca 2010. godine, kako Republika Hrvatska udovoljava međunarodnim ICAO sigurnosnim standardima u zračnom prometu te su joj shodno tome dodijelile kategoriju „1“. To značajno poboljšanje u odnosu na prethodno stanje kad je Republika Hrvatska bila svrstana u kategoriju "2". Zbog kategorije „2“ hrvatski i američki zračni prijevoznici do tada nisu imali mogućnost uspostava izravnih linija na relaciji Republika Hrvatska – SAD.

Stoga je svrstavanje Republike Hrvatske u kategoriju "1" doprinijelo jačanju gospodarskih, turističkih i kulturnih veza između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Republika Hrvatska je do početka 2013.zatvorila prvu i drugu fazu prilagodbe Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA Agreement) što je bio jedan od uvjeta za zatvaranje pregovaračkog poglavlja "Prometna politika", prije ulaska Republike Hrvatske u EU. Time je, između ostalog, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske neizravno dobila priznanje za uspješan rad na standardizaciji europske regulative s hrvatskim propisima na području sigurnosti zračnog prometa te nadzoru nad njihovom primjenom.

Na području međunarodnih odnosa treba reći kako je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo uspostavila vrlo dobre bilateralne odnose sa drugim međunarodnim agencijama, a prije svega sa EASA-om (Europska Agencija za sigurnost zračnog promet) te EUROCONTROL-om (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe).

Odlična suradnja je uspostavljena sa austrijskim zrakoplovnim vlastima AustroControlom, osobito kroz twinning projekt „Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta u cilju omogućavanja učinkovitog provođenja aktivnosti HACZ i poboljšanja administrativnih i tehničkih kapaciteta Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova” financiranog u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009. Također, Twinning projekt GE/19 "Približavanje pravne regulative civilnih zrakoplovnih vlasti Gruzije standardima EU" za čiju je realizaciju zadužen bio konzorcij Austro Control/ GmbH i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo kao partner, 13.rujna 2017. u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, uspješno je okončan.

Naime, Delegacija Europske unije u Gruziji je objavila još u studenom 2014. kako je ponuda konzorcija Austro Control/ Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, pobijedila na natječaju Europske Komisije za implementaciju spomenutog Twinning projekta u Gruziji.

Cilj projekta u Gruziji bio je ojačati strukturu i sposobnosti gruzijskih civilnih zrakoplovnih vlasti na održiv način. To će omogućiti gruzijskim civilnim zrakoplovnim vlastima usvajanje one europske regulative koja proizlazi iz multilateralnog Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA - European Common Aviation Area) između Gruzije i Europske unije te njezinih članica. Vrijednost projekta koji je realiziran u periodu srpanj 2015 - rujan 2017. godine je bila 1,23 milijuna EUR.

U bližem okruženju osobito se dobro surađuje sa crnogorskom Agencijom za civilno vazduhoplovstvo, te kosovskom Agencijom za civilno zrakoplovstvo i slovenskom Agencijom za civilno letalstvo. Sa više regionalnih agencija potpisan je Memorandum o razumijevanju.

Marin Puh je istaknuo iznadprosječne rezultate Agencije u europskim okvirima, izazove koji slijede u budućnosti poput područja kibernetičke sigurnosti i sustava bespilotnih zrakoplova, jasna podjela nadležnosti kod implementacije Uredbi Europske komisije, te projekt preseljenja Agencije na novu lokaciju.

Predsjednik Vijeća HACZ Danijel Turkalj se zahvalio svim zaposlenicima na ostvarenim rezultatima. Istaknuo je da će Vijeće HACZ i dalje pružati svu potrebnu potporu Agenciji u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Državni tajnik ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić istaknuo je kako je Agencija danas upravo onakva kako su je zamišljali prigodom njezina osnivanja i da se ovakav uspješan model organizacije pokazao kao ogledni primjer za sve slične organizacije i agencije u Republici Hrvatskoj, te da će resorno ministarstvo uvijek imati otvorena vrata za zajedničku suradnju i rješavanje svih problema na području sigurnosti zračnog prometa.