Arhiva vijesti

Objavio: CCAA

Poziv za sudjelovanje na radionici za pilote jedrilica i sve zainteresirane za Prijavljene organizacije za osposobljavanje (DTO)

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Projekt digitalizacije dokumentarnog i arhivskog gradiva HACZ

Pročitaj više
Objavio: CCAA

NAJAVA: Poziv za sudjelovanje na radionici za pilote jedrilica i organizatore letenja na aerodromu Sinj

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Objavljen ASO-2019-002 Postupak usklađivanja površina ograničenja prepreka sa prostornim planovima

Pročitaj više