Arhiva vijesti

Objavio: ebit

EASA - Bilten o letenju u zračnom prostoru sa malom koncentracijom vulkanskog pepela

default image
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA) prošlog je tjedna objavila sigurnosni informativni bilten s temom "Letenje u zračnom prostoru sa malom koncentracijom vulkanskog pepela". Bilten je objavljen na temelju pisane reference "Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds, ICAO Document 9691-AN/954 (ISBN 92-9194-888-8).Pročitaj više
Objavio: ebit

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila novi ASIL - Osposobljavanje dispečera leta

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je novu Sigurnosnu informaciju ASIL-2010-004-Osposobljavanje dispečera leta. Ovom se zrakoplovnom Sigurnosnom informacijom daje naputak zračnim prijevoznicima i organizacijama, koje na temelju ugovora pružaju usluge pripreme leta.Pročitaj više
Objavio: ebit

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je izmjene dvije ASO -Sigurnosne direktive

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo danas je na svojim službenim internetskim stranicama objavila izmjene Sigurnosnih direktiva ASO-2009-001 (Broj revizije: 3/13.04.2010. - Lista zračnih prijevoznika koji imaju zabranu letenje unutar teritorija i zračnog prostora Republike Hrvatske) i ASO-2010-005 (Broj revizije: 1/19.04.2010. - Postupak i kriteriji za izdavanje Odobrenja za pružanje zemaljskih usluga).Pročitaj više
Objavio: ebit

VAŽNO! ASIL - Vulkanski prah - Upute letačkim posadama i operatorima zrakoplova

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo danas je objavila ASIL (Air Safety Information Letter) koji sadrži upute letačkim posadama i operatorima zrakoplova u vezi vulkanskog praha.Pročitaj više
Objavio: ebit

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila novu Sigurnosnu direktivu i Sigurnosnu informaciju

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je na svojim web stranicama 16. travnja 2010. Sigurnosnu direktivu ASO-2010-005 - "Postupak i kriteriji za izdavanje Odobrenja za pružanje zemaljskih usluga i Sigurnosnu informaciju ASIL-2010-002 - "Sustavi za gašenje halonom i onečišćenja halona"Pročitaj više