Arhiva vijesti

Objavio: ebit

Pojašnjenje dokumentacije za javnu nabavu

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je dana 16.03.2010.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, poziv za nadmetanje za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, najam vodova i najam opreme za nepokretnu telekomunikacijsku mrežu, ev.br. nabave 02/2010.Pročitaj više
Objavio: ebit

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera

default image
Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja pilota helikoptera, programi za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti i uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje pilota helikoptera. Komentare na Prijedlog nacrta Pravilnika možete slati sljedećih 10 dana.Pročitaj više
Objavio: ebit

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima EASA-e

default image
Ovim se Pravilnikom, u cilju osiguranja stalne visoke i ujednačene razine sigurnosti civilnog zrakoplovstva, utvrđuju zajednička pravila u području civilnog zrakoplovstva koja se odnose na... Nacrt prijedloga Pravilnika možete komentirati sljedećih 10 dana.Pročitaj više
Objavio: ebit

EASA potvrdila uspješno zatvaranje 20 negativnih nalaza

default image
Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) potvrdila je 19.ožujka 2010. zatvaranje 20 nalaza nesukladnosti iz područja kontinuirane plovidbenosti (CAW) utvrđenih tijekom standardizacijskog audita Agencije za civilno zrakoplovstvo u rujnu 2009. godine.Pročitaj više
Objavio: ebit

Razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo

Razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 19.veljače 2010. donesena je odluka o razrješenju dosadašnjeg člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo Borisa Smrečkog. Na istoj sjednici Vlada je donijela odluku da se za novog člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo imenuje prof. dr. sc. Tino Bucak.Pročitaj više