menu

Izbornik

Uredba (EU) br. 2018/1976

Uredba (EU) br. 2018/1976 primjenjivati će se od 9. srpnja 2019. godine, a operatori jedrilica će upravljati jedrilicama u skladu sa zahtjevima iz Priloga II, Dijela SAO.

Za komercijalne operacije jedrilicama ne postoji zahtjev za certificiranjem operatora, ali operatori koji žele obavljati komercijalne operacije jedrilicama imaju pravo započeti s izvođenjem takvih operacija nakon što će nadležnom tijelu (HACZ) dati izjavu o vlastitoj sposobnosti i raspolaganju sredstvima za ispunjavanje odgovornosti povezanih s operacijama jedrilica, sukladno zahtjevima u poddijelu DEC Priloga II gore navedene Uredbe. Sadržaj izjave, izmjene u izjavi i postupci prilikom odluke o prestanku komercijalnih operacija, propisani su u poddijelu DEC (Declaration).

Obrazac izjave će od 9. srpnja 2019. godine biti dostupan na stranicama HACZ.

Struktura Uredbe (EU) br. 2018/1976 je sljedeća:Radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja u uredbi, razvrstavanje poddijelova i pojedinih odredbi Uredbe (EU) br. 2018/1976 označeno je na slijedeći način: