menu

Izbornik

Upute za rad sa strankama u HACZ

Sukladno Uputi o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine donose se

UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 Agencija će obavljati neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, a pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti u Agenciji.

Za sve zahtjeve i upite za Odjel licenciranja (dozvole, ovlaštenja, upiti) molimo koristiti e-mail adresu: licenciranje@ccaa.hr te telefonske brojeve 01/2369 362, 01/2369 394.

Za sve zahtjeve i upite vezano uz zrakoplovnu medicinu molimo koristiti e-mail adresu: aeromedical@ccaa.hr te telefonski broj 01/2369 317.

Za sve ostale podneske koristiti e-mail adresu: pisarnica@ccaa.hr te telefonski broj 01/2369 300, ured.direktora@ccaa.hr te telefonski broj 01/2369 302.

Sva ostala komunikacija sa strankama i davanje informacija odvijat će se putem telefona i e-maila objavljenih na web stranicama Agencije.

U slučajevima kada stranke dođu u prostorije Agencije, pri ulasku i za vrijeme boravka u prostorijama Agencije, stranke su dužne pridržavati se sljedećih epidemioloških mjera:
  • koristiti maske za lice ili medicinske maske za vrijeme boravka u prostorijama Agencije
  • dezinfekcija ruku pri ulasku u prostorije Agencije
  • mjerenje tjelesne temperature pri ulasku u prostorije Agencije
  • održavanje razmaka od minimalno 2 metra za vrijeme boravka u prostorijama Agencije.
Ukoliko stranke koje dolaze u Agenciju ne koriste maske ili ih ne koriste na propisani način ili ukoliko odbiju primjenjivati ostale navedene epidemiološke mjere ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2C i veću temperaturu) zabranit će im se ulazak u prostorije Agencije odnosno boravak u prostorijama Agencije.

Stranku kojoj je iz nekog od gore navedenih razloga onemogućen ulazak u prostorije Agencije, a imala je namjeru dostaviti zahtjev ili određenu dokumentaciju, nadležni radnik će uputiti na koji način to može učiniti.

HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO