menu

Izbornik

Uputa za uplatu upravne pristojbe

  • Ime banke: HRVATSKA NARODNA BANKA, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Ime i adresa korisnika: MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • IBAN: HR12 1001 0051 8630 00160
  • Model: HR64 Poziv na broj: 5002-49083-identifikacijski broj (Za HR građane identifikacijski broj je OIB. Za strane građane identifikacijski broj je 76108805525),
    Model i poziv na broj MORAJU biti vidljivi na potvrdi o plaćanju. Potvrde o plaćanju bez ispravnog modela i poziva na broj biti će odbijene.
  • Iznos: 20,00 HRK (ili jednak iznos u drugim valutama (EUR, USD, CHF, GBP, JPY, SEK, DKK, NOK, CAD) sukladno tečajnoj listi Hrvatske narodne banke)