menu

Izbornik

Program održavanja zrakoplova

Program održavanja opisuje način na koji se pojedini zrakoplov održava da bi se osigurala njegova kontinuirana plovidbenost. Annex I zrakoplov se mora održavati prema programu održavanja kojeg je odobrila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

U pregledima predviđenima u Programu održavanja moraju se predvidjeti redoviti pregledi s obzirom na nalet, broj letova i kalendarske rokove te godišnji pregled koji se u pravilu obavlja prije provjere plovidbenosti. U Programu održavanja moraju biti navedene komponente koje imaju od proizvođača ili Agencije određene rokove trajanja, obnove ili ispitivanja.

Kod nekih kategorija Annex I zrakoplova, program održavanja je moguće odobriti za pojedini tip zrakoplova i taj je program tada prihvatljiv za sve zrakoplove toga tipa, pod uvjetom da izmjene pojedinih primjeraka nisu takve da zahtijevaju izmjenu programa.