menu

Izbornik

Program održavanja zrakoplova

Program održavanja opisuje način na koji se pojedini zrakoplov održava da bi se osigurala njegova kontinuirana plovidbenost. Svaki zrakoplov mora se održavati u skladu s programom održavanja koji je odobrila nadležna zrakoplovna vlast, a on se u određenim vremenskim razmacima pregledava i prema potrebi na odgovarajući način izmjenjuje.

Programom održavanja potrebno je osigurati usklađenost sa:
  • uputama za kontinuiranu plovidbenost koje su izdali nositelj certifikata tipa i nositelji dodatnih certifikata i svaka druga organizacija koja objavljuje takve podatke,
  • uputama koje je izdalo nadležno tijelo, u nedostatku uputa od nositelja certifikata tipa ili ako su od njih različite,
  • uputama koje su od njih različite a koje je utvrdio vlasnik ili operator i odobrilo nadležno tijelo.
  • Vlasnik zrakoplova je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost te mora osigurati da se let ne provodi ako se održavanje zrakoplova ne obavlja u skladu s odobrenim programom održavanja.