menu

Izbornik

Prihvaćanje projekta

Za zrakoplove koji pripadaju nekoj od Annex I kategorija ne obavlja se proces certifikacije nego samo prihvaćanje.

Izuzetak su povijesni zrakoplovi koji su prethodno certificirani i smatraju se prihvaćenima na temelju toga certifikata tipa. Za njih se zahtjeva da budu u skladu s certifikatom tipa ili da postojeće izmjene budu certificirane prema standardu gradnje zahtjevanom pri certifikaciji.

Na temelju odredbi Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40/12, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje Popis prihvaćenih tipova MLZ (mikrolakih zrakoplova) u RH.

Ovaj popis objavljuje se da bi se svi zainteresirani mogli informirati o prihvaćanja pojedinog tipa, odnosno modela, mikrolakog zrakoplova u RH. Mikrolake zrakoplove koji pripadaju navedenim tipovima/ modelima biti će moguće upisati u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ako se provjerom plovidbenosti utvrdi da su u stanju sigurnom za letenje i da su u skladu s ostalim primjenjivim propisima.
  • Popis prihvaćenih tipova mikrolakih zrakoplova (MLZ) u RH
Zrakoplovi pripadni ostalim kategorijama prihvaćaju se kao pojedini projekti uz priznavanje dokazane sličnosti s već odobrenim projektima uz mogući izuzetak Annex II zrakoplova za koje je prihvaćanje propisano posebnim propisom:
  • jedrilice prazne mase do 80/100 kg,
  • bilo koji drugi zrakoplovi mase bez posade do 70 kg.
Primjenjivi propis je Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedriliceNN 58/11.