menu

Izbornik

Potvrda o buci zrakoplova

U skladu s Uredbom Komisije (EU) 748/2012 (i njenim izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012), u postupku certifikacije tj. utvrđivanja da li projekt tipa zrakoplova ispunjavanja zahtjeve primjenjive osnove certifikacije tipa, obavlja se i utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva vezanih uz zaštitu okoliša.

Utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva vezanih uz zaštitu okoliša obavlja EASA.

Na temelju podataka o buci utvrđenih certifikacijom za pojedini se zrakoplov nakon što se utvrdi da je on u sukladnosti s certifikatom tipa izdaje Potvrda o buci.

Za neke zrakoplove, obzirom na godinu certificiranja i godinu proizvodnje ne postoji obveza izdavanja Potvrde o buci ali se za pojedini tip zrakoplova izdaje lista podataka o buci utvrđenih certifikacijom.