menu

Izbornik

Organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti

Organizacije koje vode kontinuiranu plovidbenost EASA zrakoplova nazivaju se CAMO (eng. Continuing Airworthiness Management Organisation), a za tu djelatnost moraju steći odobrenje u skladu s Part M Subpart G Uredbe Komisije (EZ) 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.)

Da bi uz vođenje kontinuirane plovidbenosti organizacija obavljala i produljivanje važnosti Potvrde o provjeri plovidbenosti potrebno je dodatno ovlaštenje - privilegija I u skladu s Part M Subpart I gore navedene Uredbe.

Ako organizacija želi obavljati provjere plovidbenosti i izdavati Potvrde o provjeri plovidbenosti potrebno je da za tu ovlast stekne ovlaštenje.


Popis Part M/MF/145/147 i Annex I odobrenih organizacija