menu

Izbornik

Odobrenje obnove ili gradnje

Za zrakoplove koji pripadaju nekoj od Annex I kategorija potrebno je prije obnove, odnosno gradnje, ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Kategorije Annex I zrakoplova za koje je potrebno odobrenje obnove:
  • povijesni zrakoplovi,
  • bivši vojni zrakoplovi
Kategorije Annex I zrakoplova za koje je potrebno odobrenje gradnje:
  • istraživački, probni i znanstveni zrakoplovi,
  • amaterski građeni zrakoplovi,
  • mikrolaki avioni, mikrolaki helikopteri i padobrani s pogonom,
  • žiroplani do 560 kg,
  • replike povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova,
Preduvjeti za odobrenje obnove ili gradnje koji moraju biti zadovoljeni su navedeni u odgovarajućem dijelu Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (NN 77/16).