menu

Izbornik

Odobrenje izmjene zrakoplova

Prije obavljanja izmjene Annex I zrakoplova potrebno je od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ishoditi odobrenje izmjene. Uz zahtjev je potrebno priložiti prijedlog projekta, program obavljanja radova, prijedlog specijalista ili ovlaštene organizacije koji će obaviti izmjenu te po potrebi i program ispitivanja. Priložene dokumente mora ovjeriti ili izraditi ovlaštena organizacija ili zrakoplovni stručnjak.

Izmjena povijesnog zrakoplova za kojeg je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Čikaškom konvencijom i za kojeg postoji projektna organizacija nositelj certifikata tipa, prihvatit će se bez daljnjeg tehničkog vrednovanja ako je projektirana ili prihvaćena od te projektne organizacije.

Projekt izmjene mikrolakih zrakoplova (MLZ) mora biti ovjeren od proizvođača MLZ, čime se daje suglasnost na projekt izmjene. Iznimno, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može odobriti izmjene MLZ za koje ne postoji suglasnost proizvođača.