menu

Izbornik

Obvezne informacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova

Za certificirane proizvode (zrakoplovi, motori i propeleri) nositelj certifikata tipa dužan je voditi brigu i sakupljati podatke o iskustvu u njihovoj uporabi.

Podatci se sakupljaju na temelju obveze operatora i organizacija za održavanje da o ugrozi sigurnosti koja utječe ili bi mogla utjecati na plovidbenost proizvoda koji pripadaju određenom certifikatu tipa, o tome izvijeste nositelja certifikata tipa i zrakoplovne vlasti. Nadležne su zrakoplovne vlasti zemlje projektiranja ali i zrakoplovne vlasti registra u kojem su ugroženi zrakoplovi ili su na njih ugrađeni ugroženi proizvodi.

Ako na temelju saznanja o uočenoj ugrozi sigurnosti i konzultacija s nositeljem certifikata tipa zrakoplovne vlasti zaključe da postoji mogućnost da ugroza sigurnosti postoji ili se može razviti i na drugim zrakoplovima one tada izdaju obvezne informacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova MCAI (eng. Mandatory Continuing Airworthiness Information). Te informacije obično zahtijevaju obvezno obavljanje nekih pregleda i kontrola na proizvodima ili pak obvezuju na njihovu izmjenu. Nakon toga pojedini proizvod se smatra sukladnim odgovarajućem certifikatu tipa samo ako je usklađen i sa zahtjevima primjenjive obvezne informacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova.

Umjesto zemalja članica EU brigu o izdavanju obveznih informacija o kontinuiranoj plovidbenosti, kako u smislu dužnosti zemlje projektiranja, tako i u smislu dužnosti zemlje registra, obavlja EASA.

Na certificirane zrakoplove koji imaju standardnu svjedodžbu o plovidbenosti primjenjuju se EU propisi, a oni se uobičajeno nazivaju „EASA zrakoplovi“ jer je na području EU za njihovo certificiranje odgovorna Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Aviation Safety Agency).