menu

Izbornik

Nadzor kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

Da bi se postigao zadovoljavajući nadzor zrakoplovnih vlasti nad plovidbenošću zrakoplova provodi se program nadzora pod nazivom ACAM (eng. Aircraft Continuing Airworthiness Montoring).

Nacionalne zrakoplovne vlasti obavljaju uzorkovanje zrakoplova u nacionalnim registrima i tako provjeravaju da li je stanje plovidbenosti zrakoplova zadovoljavajuće, a time ujedno vrednuju vlasnikovu odnosno korisnikovu, brigu za održavanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova i provjeravaju njihovo udovoljavanje uvjetima pod kojima im je izdano odobrenje.