Zrakoplovna-medicinska sposobnost

U svrhu dobivanja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti procjenjuje se zrakoplovno medicinska sposobnost za: pilote zrakoplova, kabinsko osoblje, kontrolore zračnog prometa, padobrance, pilote sportsko-rekreativnih zrakoplova, pilote parajedrilica, pilote ovjesnih jedrilica, pilote padobrana s pogonom, i pilote jedrilica prazne mase 80/100 kg

Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti izdaju se, kako je primjenjivo, u skladu s odredbama

Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena ili
Uredbe Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation) ili
Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008. (NN 100/17).

Zrakoplovno medicinska sposobnost: