FAQ

Na koji način mogu dobiti odgovor na pitanje iz područja zrakoplovne medicine, vezano uz izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti?

Potrebno je kontaktirati certificirani zrakoplovno-medicinski centar (Aero-medical Center - AeMC), certificiranog zrakoplovno-medicinskog ispitivača (Aero-medical Examiner - AME) ili Odsjek zrakoplovne medicine (AMS) Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ( aeromedical@ccaa.hr).

Popis certificiranih AeMC-ova i AME-a http://www.ccaa.hr/hrvatski/zrakoplovno-medicinski-centri-aemc_75/ .

Da li postoji dobno ograničenje za stjecanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti?

Nije propisano.

Međutim, propisano je da Učenik pilot ne smije letjeti samostalno osim ako je dobio autorizaciju da to smije i ako je pod nadzorom instruktora letenja. Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora imati najmanje:

-u slučaju aviona, helikoptera i zračnih brodova: 16 godina starosti;

-u slučaju jedrilica i balona: 14 godina starosti.

Također, propisana je minimalna starosna dob podnositelja zahtjeva za dozvolu, i to:

-Podnositelj zahtjeva za LAPL mora imati: u slučaju aviona i helikoptera - najmanje 17 godina starosti; u slučaju jedrilica i balona - najmanje 16 godina starosti;

-Podnositelj zahtjeva za PPL mora biti star najmanje 17 godina;

-Podnositelj zahtjeva za BPL ili SPL mora biti star najmanje 16 godina;

-Podnositelj zahtjeva za dozvolu profesionalnog pilota CPL mora imati najmanje 18 navršenih godina;

-Kandidati za izdavanje dozvole studenta kontrolora zračnog prometa moraju imati najmanje 18 godina.

Koju kategoriju zdravstvene sposobnosti trebam imati ukoliko želim postati profesionalni pilot zrakoplova?

Potrebno je imati Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

Kome da se obratim ukoliko imam sumnju u vezi sa uzimanjem propisanog lijeka dok koristim privilegije dozvole?

Savjet možete potražiti u zrakoplovno-medicinskom centru (Aero-medical Center – AeMC), kod certificiranog zrakoplovno-medicinskog ispitivača (Aero-medical Examiner - AME) ili u Odsjeku zrakoplovne medicine (AMS) Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (aeromedical@ccaa.hr ).

Imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti ne smije koristiti privilegije dozvole ako uzima bilo kakve lijekove koji se izdaju na liječnički recept ili lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta, omamljujuća sredstva ili psihoaktivne supstance, uključujući one koji se koriste za liječenje bolesti ili poremećaja, ukoliko je svjestan bilo kakvih popratnih pojava koje su nespojive sa sigurnim korištenjem privilegija dozvole.

Koji je postupak prijave smanjenja zdravstvene sposobnosti?

Imatelji dozvola pilota moraju, bez pretjeranog odgađanja, i prije korištenja privilegija dozvole, zatražiti zrakoplovno-medicinski savjet u AeMC-u ili od AME-a ako su bili na kirurškoj operaciji ili invazivnom postupku; prepisana im je redovita uporaba bilo kakvih lijekova; pretrpjeli su bilo kakvu osobnu ozljedu koja uključuje nesposobnost funkcioniranja kao člana letačke posade; bolovali su od bilo kakve bolesti koja uključuje nesposobnost funkcioniranja kao člana letačke posade; su trudni; su primljeni u bolnicu ili kliniku; prvi zahtjev za nošenje korekcijskih leća.

Članovi kabinske posade moraju, bez odgađanja, i prije korištenja privilegija dozvole, potražiti savjet AME-a, AeMC-a ili OHMP-a ako su bili na kirurškoj operaciji ili invazivnom postupku; prepisana im je redovita uporaba bilo kakvih lijekova; pretrpjeli su bilo kakvu osobnu ozljedu koja uključuje nesposobnost funkcioniranja kao člana letačke posade; bolovali su od bilo kakve bolesti koja uključuje nesposobnost funkcioniranja kao člana letačke posade ili su trudni.

ATCO

AME/AeMC će, u vezi sa smanjenjem zdravstvene sposobnosti, temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju, obavljenog testiranja i/ili dijagnostičkih postupaka/ispitivanja i/ili liječničkog pregleda, obaviti procjenu zdravstvene sposobnosti i donijeti Zaključno mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti – sposoban ili nesposoban koristiti privilegije dozvole ili potvrde, te Vam dati zrakoplovno-medicinski savjet/uputu.

Da li osoba koja posjeduje dozvolu zrakoplovnog osoblja podliježe programu testiranja na droge i alkohol?

Da.

Izgubio sam certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, što sad?

Obratite se Odsjeku zrakoplovne medicine Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo radi izdavanja duplikata.

Posjedujem dozvolu CPL(A) sa SEP(A) i FI(A)ovlaštenjem i ne letim na jednopilotnim avionima u operacijama komercijalnog zračnog prijevoza putnika. Molim pojašnjenje da li moram liječnički pregled obavljati svakih 6 mjeseci?

Ukoliko ne letite na jednopilotnim avionima u operacijama komercijalnog zračnog prijevoza putnika ne morate obavljati liječničke preglede svakih 6 mjeseci.

Razdoblje valjanosti certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 je 6 mjeseci za imatelje dozvola koji su uključeni u letove na jednopilotnim avionima u operacijama komercijalnog zračnog prijevoza putnika i koji su prešli 40 godina starosti.

Mogu li dobiti certifikat o zdravstvenoj sposobnosti za prometnog pilota ako sam slijep na boje ?

Ne, imatelji certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 za prometne i profesionalne pilote aviona i helikoptera moraju imati normalnu percepciju boja ili biti sigurni u boje.

Iz tog razloga za dobivanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti morate obaviti liječnički pregled koji uključuje testiranje raspoznavanja boja.

Mogu li dobiti certifikat o zdravstvenoj sposobnosti za pilota jedrilice ako sam slijep na boje ?

Da možete dobiti certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2, međutim korištenje privilegija dozvole mora se ograničiti samo na razdoblje dana (ograničenje VCL - Valid by day only).

Mogu li dobiti certifikat o zdravstvenoj sposobnosti ako nosim naočale ?

Možete. Oštrina vida na daljinu mora biti:

  • u slučaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1: 6/9 (0,7) ili bolja na svakom oku odvojeno te oštrina vida na oba oka mora biti 6/6 (1,0) ili bolja;
  • u slučaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2: 6/12 (0,5) ili bolja na svakom oku odvojeno te oštrina vida na oba oka mora biti 6/9 (0,7) ili bolja.

Liječnički pregled za izdavanje certifikata uključuje i pregled vida. Nošenje naočala podrazumijeva češće preglede vida kod pregleda za produljenje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

Trudna sam, smijem li letjeti?

Trudnoća podrazumijeva privremenu nesposobnost. Ukoliko želite nastaviti koristiti privilegije dozvole morate se obratiti u AeMC ili AME kod kojega obavljate liječničke preglede za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti radi procjene. Uz predočenje medicinske dokumentacije ginekologa možete biti ocijenjeni sposobnom za korištenje privilegija dozvole u prvih 26 gestacijskih tjedana, uz ograničenje letenja u višečlanoj posadi.