Zakonodavstvo

Nacionalno zakonodavstvo

1. Zakon o zračnom prometu (NN 92/14, 127/13, 54/13, 84/11, 69/09)

2. Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 128/14),

3. Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (NN 50/17)

4. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 76/13, 75/09, 36/09, 151/05);

5. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

EU zakonodavstvo

1. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2215 od 30. studenog 2017 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice

2. Uredba (EZ) 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje usluga zračnog prijevoza u Zajednici;

3. Uredba (EZ) 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa zračnih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana operiranja unutar Zajednice i o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let;

4. Uredba (EZ) 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima osiguranja za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova

5. Uredba Komisije (EU) 452/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 29.04.2014. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008