Zakonodavstvo

Nacionalno zakonodavstvo


1. Zakon o zračnom prometu (NN 92/14, 127/13, 54/13, 84/11, 69/09)

2. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 76/13, 75/09, 36/09, 151/05);

3. Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (NN 50/17)

4. Pravilnik o prijevozu opasnih roba zrakom (NN 21/2019)

5. Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18)

6. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 32/18,104/18)

7. Pravilnik o padobranstvu (NN 65/15)

8. Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona (NN 38/13)

9. Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (NN 57/2019)

10. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova, (NN 34/14, 66/14)

11. Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003, Rev.4 Odobravanje obavljanja radova iz zraka u Republici Hrvatskoj inozemnim operatorima zrakoplova

12. Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-004, Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama, Sigurnosna informacija ASIL-2018-002

13. Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-003 Korištenje vezanih balona

EU zakonodavstvo

1. Uredba (EZ) 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje usluga zračnog prijevoza u Zajednici;

2. Uredba (EZ) 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa zračnih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana operiranja unutar Zajednice i o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let;

3. Uredba (EZ) 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima osiguranja za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova

4. Uredba Komisije (EU) 452/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 29.04.2014. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008

5. Provedbena Uredba Komisije (EU) broj 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi