Kontakti

Odjel Usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom

Voditelj odjela: Juraj Maštrović


E-mail: juraj.mastrovic(@)ccaa.hr

Telefon: +385 1 2369 300

Telefax: +385 1 2369 301