Uređaji za osposobljavanje koji simuliraju let


U svrhu određivanja i održavanja tehničke razine sposobnosti uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD), FSTD operatori (FSTD operator) moraju za uređaje koji simuliraju let posjedovati certifikat kvalifikacije FSTD-a u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

Postoje četiri vrste uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD):

  • Simulator letenja / Full Flight Simulator (FFS)

  • Uređaj za letačko osposobljavanje / Flight Training Device (FTD)

  • Uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura / Flight and Navigation ProceduresTrainer (FNPT)

  • Uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura / Basic Instrument Training Device (BITD).