Upute i priručnici

Piloti zrakoplova (A/H/S/B/Pl)

Obavijest za imatelje dozvola pilota o primjeni zahtjeva Uredbe Komisije (EU) 2016/539 vezano za PBN

Obavijest o automatskoj validaciji dozvola pilota zrakoplova u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2018/1065

LIC-GM-002, Važne upute za imatelje dozvola pilota i organizacije za osposobljavanje pilota (ATO),

Broj izmjene: 7, Datum: 29.03.2019

LIC-GM-007 Uputa za kandidate za polaganje teorijskog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota aviona i helikoptera i ovlaštenja za instrumentalno letenje

LIC-GM-014 Rev.3 - Uputa i obavijest za imatelje dozvole pilota izdane od strane nadležnih zrakoplovnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država (FAA - Federal Aviation Administration)

LIC-GM-021 Rev.1 - Uputa za konverziju nacionalnih dozvola/ ovlaštenja/ odobrenja pilota jedrilica u Part-FCL dozvole/ ovlaštenja/ certifikata pilota jedrilica

LIC-GM-025- Uputa za polaganje radiotelefonske komunikacije

LIC-GM-026 - Uputa o administrativnim postupcima u vezi sa Pravilnikom o visini naknada za zrakoplovno osoblje

Ispitivači pilota zrakoplova (A/H/S/B)

LIC-GM-006 Upute za ispitivače pilota (examiners)

Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (ATO)

Uredba EU 2018/1974 (UPRT) Informacija industriji

FODC ID 04/2018 - Informacija o izuzećima od Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Dio-66

LIC-GM-008 Uputa za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili podkategorije

LIC-OB-006 - Obavijest o korištenju Logbook-a

BASIC PRACTICAL EXPERIENCE LOGBOOK

AIRCRAFT TYPE PRACTICAL EXPERIENCE LOGBOOK

MAINTENANCE EXPERIENCE LOGBOOKTYPE TRAINING LOGBOOK