Upute i priručnici

Upute strankama vezane uz Part 145 i Part M organizacije

Upute za izradu CAME-MOE-MOM

Upute za podnošenje zahtjeva za Part 145 i Part M organizacije

Guidance for nominated Form 4 Maintenance Personnel

Uputa za izradu procedure za On-the-Job Training (OJT) Part- 145 MOE Chapter 3.15.

Upute strankama vezane uz Part 147

Kriteriji za osoblje Part 147 organizacije


Upute strankama vezane uz POA organizacije (proizvodne organizacije)

Upute za podnošenje zahtjeva za proizvodne organizacije

Upute strankama vezane uz program održavanja zrakoplova

Podnošenje zahtjeva za odobrenje programa održavanja zrakoplova

Upute za izradu programa održavanja zrakoplova

Upute strankama za podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti

Potvrda o provjeri plovidbenosti Rev.1

Upute strankama za podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti

Izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti