Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage

Prijevoznik je odgovoran za uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage do iznosa od 1131 PPV.

U slučaju predane prtljage, prijevoznik je odgovoran čak i ako nije kriv, osim ako je prtljaga bila neispravna.

U slučaju ručne prtljage, prijevoznik je odgovoran samo ako je kriv.