Tijela za ocjenjivanje jezične sposobnosti

Ocjenjivanje razine jezične sposobnosti za stjecanje jezične ovlasti kontrolora zračnog prometa mogu provoditi tijela za ocjenjivanje jezične sposobnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe Komisije (EU) 2015/340.

Svi kontrolori zračnog prometa i studenti kontrolori zračnog prometa da bi koristili privilegije dozvole moraju u dozvolu imati upisanu jezičnu ovlast za engleski i hrvatski jezik.

PROPISI:

Uredba Komisije (EU) 340/2015 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011