Tijela za ocjenjivanje jezične sposobnosti

Ocjenjivanje razine jezične sposobnosti za stjecanje jezične ovlasti kontrolora zračnog prometa mogu provoditi tijela za ocjenjivanje jezične sposobnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe Komisije (EU) 2015/340.

Svi (studenti) kontrolori zračnog prometa, da bi koristili privilegije dozvole, moraju u dozvolu imati upisanu jezičnu ovlast za engleski i hrvatski jezik.