Putne isprave

Putnici su se prije putovanja dužni informirati o svim potrebnim putnim dokumentima (vize i slične dozvole) te pribaviti iste. Nepotpune isprave ili neusklađenosti s propisima za ulazak u neku zemlju ili za izlazak iz nje mogu rezultirati neugodnim posljedicama za putnika (uskraćivanje ukrcaja, zabrana izlaska iz zemlje).

Važno je napomenuti da su neodgovarajući putni dokumenti opravdan razlog za odbijanje ukrcaja putnika te sukladno tome putnici u ovakvim situacijama ne ostvaruju pravo na naknadu, kao ni ostala prava propisana Uredbom (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova ( SL L 46, 17.2.2004.).

Dodatne informacije

Sve potrebne dodatne informacije dostupne su na web stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija www.mvep.hr ili na broju telefona +385 1 4569 964.