Publikacije, obrasci i upute (ATM / ANS)

Publikacije

Zbornik zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)

Okružnice zrakoplovnih informacija na snazi (AIC) – Serija A i B

Mjesečni popis važećih NOTAM-a

Obrasci

NSA-FRM-002

Obrazac za obavještavanje o promjeni vezanoj za sigurnost

NSA-FRM-004

Žalba na provedbu ispita/ocjena stručnosti kontrolora zračnog prometa

NSA-FRM-011

Zahtjev za ishođenje certifikata pružatelja usluga

Upute i smjernice

NSA-UPUTE-001 Uputa za ishođenje certifikata pružatelja usluga

NSA-UPUTE-002 Uputa za ishođenje certifikata organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa

NSA-UPUTE-003 Upute za žalbu na provedbu ispita/ocjena stručnosti kontrolora zračnog prometa

Aeronautical Data Quality (ADQ) Library

Popis odobrenih organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa

Organizacije za osposobljavanje