Program održavanja zrakoplova(Annex II)

Program održavanja opisuje način na koji se pojedini zrakoplov održava da bi se osigurala njegova kontinuirana plovidbenost. Annex II zrakoplov se mora održavati prema programu održavanja kojeg je odobrila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

U pregledima predviđenima u Programu održavanja moraju se predvidjeti redoviti pregledi s obzirom na nalet, broj letova i kalendarske rokove te godišnji pregled koji se u pravilu obavlja prije provjere plovidbenosti. U Programu održavanja moraju biti navedene komponente koje imaju od proizvođača ili Agencije određene rokove trajanja, obnove ili ispitivanja.

Kod nekih kategorija Annex II zrakoplova, program održavanja je moguće odobriti za pojedini tip zrakoplova i taj je program tada prihvatljiv za sve zrakoplove toga tipa, pod uvjetom da izmjene pojedinih primjeraka nisu takve da zahtijevaju izmjenu programa.

Mogući izuzetak su Annex II zrakoplovi za koje je potreba postojanja programa održavanja propisana posebnim propisom:

  • jedrilice prazne mase do 80/100 kg,
  • bilo koji drugi zrakoplovi mase bez posade do 70 kg.

Primjenjivi posebni propis je Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice NN 58/11