Prije leta

Putnicima se prije samog leta preporučuje da se informiraju glede dozvoljene količine i dimenzija prtljage, zabranjenih predmeta u prtljazi te druge korisne savjete glede putnih isprava.
Napominjemo da svaki zračni prijevoznik može imati i svoja dodatna pravila propisana općim uvjetima prijevoza te se putnicima preporučuje da ih prouče prije putovanja.