Prijava za let (check-in) i zaštitni pregled

Svi putnici, njihova ručna i predana prtljaga moraju biti zaštitno pregledani prije ulaska u sigurnosno osjetljiva i štićena područja aerodroma. Zaštitni pregledi obavljaju se na zaštitnim točkama ručnim pregledom pomoću tehničkih sredstava i/ili kombinacijom navedenih metoda.

Primarni cilj zaštitnog pregleda je otkrivanje i sprječavanje:

  • unošenja zabranjenih predmeta u zaštitno ograničeni (štićeni) prostor i (kasnije) u zrakoplov, te
  • mogućeg izvršenja djela nezakonitog ometanja (npr. otmice zrakoplova, sabotaže ili napada eksplozivnim sredstvom).

Predmete koje nije dozvoljeno unijeti u zrakoplov možete provjeriti na Popisu zabranjenih predmeta. O predmetima/tvarima za koje ne možete sa sigurnošću utvrditi da li su dozvoljeni za prijevoz, informirajte se kod svog prijevoznika ili agenta kod kojeg ste kupili putničku kartu.

Prilikom pregleda putnika postoji i mogućnost odvojenog (zasebnog) pregleda putnika. Mogućnost odvojenog pregleda putnika mogu koristiti putnici s ograničenom mogućnošću kretanja, putnici s medicinskim protezama i putnici s pacemaker-om.

Uređaji koji se koriste za zaštitne preglede ne uzrokuju oštećenja elektroničkih uređaja (prijenosnih računala, kamera, Ipoda i dr.) ili filmova za fotoaparate.