FAQ

Koje uvjete mora ispunjavati FSTD operator kako bi ishodio certifikat kvalifikaciju uređaja za osposobljavanje koji simulira let (FSTD)?

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća; i njene izmjene i dopune, propisuju uvjete koje mora ispunjavati FSTD operator kako bi ishodio certifikat kvalifikacije uređaja za osposobljavanje koji simulira let (FSTD). Organizacijski zahtjevi propisani su u Dodatku VI- Part-ORA i Part-FSTD, tehnički zahtjevi propisani su u certifikacijskim specifikacijama CS-FSTD(A) i CS-FSTD(H).