Part 66 dozvole


Part-66 dozvola je dozvola za održavanje zrakoplova (EASA form 26), koja je na zahtjev stranke (EASA form 19), izdana u skladu s odredbama Aneksa III (Part-66) Uredba Komisije (EU) 1321/2014 , od 20. studenog 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (Continuing airworthiness regulation).

Part-66 dozvola za održavanje zrakoplova daje ovlasti za obavljanje i potvrđivanje određenih poslova održavanja zrakoplova ovisno o kategoriji dozvole i tipu/grupi zrakoplova.

Part-66 dozvole se izdaju u skladu sa propisima Europske Unije i priznate su u svim državama članicama Europske Unije.

PROPISI:

Uredba Komisije (EU) 1321/2014 od 26. studenog 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove