FAQ

Koji propis definira uvjete za Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova?

Aneks III (Part-66) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove definira uvjete za Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

Koji su osnovni uvjeti za stjecanje Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Dva su osnovna uvjeta za stjecanje Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Prvi uvjet je zahtijevano osnovno znanje sukladno 66.A.25, što znači da podnositelj zahtjeva mora dokazati da je položio sve zahtijevane module za određenu kategoriju/ podkategoriju.

Drugi uvjet je zahtijevano osnovno iskustvo sukladno 66.A.30 koje podnositelj zahtjeva mora imati stečeno ovisno o kategoriji/ podkategoriji Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Na kojem se obrascu i kome podnosi zahtjev za stjecanje odnosno izmjenu Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Zahtjev za Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova ili izmjenu takve dozvole podnosi se na obrascu broj TLD-FRM-080 (EASA Form 19) Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Gdje mogu pronaći informacije o polaganju ispita za Part-66 dozvolu?

Sve informacije o polaganju ispita za Part-66 dozvolu navedene su u dokumentu pod nazivom „Obavijest o ispitnim rokovima, pravilima i načinu polaganja ispita (Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova)“ koja se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pod http://www.ccaa.hr/hrvatski/teorijski-ispiti_340/

U kojem vremenskom periodu moraju biti položeni moduli za Part-66 dozvolu?

Osposobljavanje i ispiti moraju biti položeni u periodu od deset godina prije podnošenja zahtijeva za Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova, dodavanje kategorije ili podkategorije takvoj dozvoli za održavanje zrakoplova.

Gdje su u Pravilniku određeni moduli koje je potrebno položiti za pojedinu kategoriju/podkategoriju Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

U Aneksu III (Part-66), Uredbe Europske Komisije (EU) broj 1321/2014 Prilog I, točka 2. Modularizacija u tablici su navedeni moduli koje je potrebno položiti za pojedinu kategoriju/podkategoriju Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Gdje su definirani zahtjevi za praktično iskustvo u svrhu stjecanja Part-66 dozvole?

Zahtjevi za praktično iskustvo u svrhu stjecanja Part-66 dozvole su definirani u članku 66.A.30 Aneksa III (Part-66) Uredbe Europske Komisije (EU) broj 1321/2014.

Koji je zahtjev praktičnog iskustva za stjecanje Part-66 dozvole C kategorije stečene akademskim putem?

Podnositelj zahtjeva za stjecanje Part-66 dozvole C kategorije koji ima akademsku titulu iz neke tehničke discipline, od sveučilišta ili neke druge ustanove visokog obrazovanja priznate od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo mora imati tri godine radnog iskustva u okruženju održavanja civilnih zrakoplova na reprezentativnom odabiru zadataka izravno povezanih s održavanjem zrakoplova uključujući šest mjeseci nadgledanja zadataka baznog održavanja.

Na koje avione se odnosi B3 kategorija?

Kategorija B3 je primjenjiva za klipne avione, bez regulacije tlaka kabine, maksimalne mase pri polijetanju (MTOM) 2000 kg i manje.

Od čega se sastoji kompletna obuka za tip zrakoplova?

Kompletna obuka za tip zrakoplova se sastoji od teorijskog osposobljavanja i ispita, te praktičnog osposobljavanja i procjene, osim za ovlaštenje u kategoriji C, a provodi se u organizaciji za obuku odobrenoj u skladu sa Aneksom IV (Part-147).

Kada se zahtjeva osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) i gdje se provodi?

Kod dopune Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova upisom ovlaštenja za prvi tip zrakoplova unutar postojeće kategorije/ podkategorije zahtjeva se zadovoljavajući završetak odgovarajućeg osposobljavanja na radnom mjestu (OJT) kako je opisano u Prilogu III, Aneksa III (Part-66).

Osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) se provodi u i pod nadzorom organizacije za održavanje odgovarajuće odobrene za održavanje specifičnog tipa zrakoplova i odgovarajuće kvalificirani procjenjivač ga mora procijeniti.

Koji je vremenski rok kod obuke za tip zrakoplova?

Obuka za tip zrakoplova mora biti započeta i završena u periodu od 3 godine prije podnošenja zahtjeva za upis ovlaštenje za tip zrakoplova u Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

Gdje mogu pronaći informacije o uvjetima pod kojima mogu steći dodatnu kategoriju/ podkategoriju Part-66 dozvole na osnovu postojeće?

Informacije o uvjetima pod kojima možete steći dodatnu kategoriju/podkategoriju Part-66 dozvole na osnovu postojeće navedene su u dokumentu pod nazivom „Uputa za dopunu Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili podkategorije“ koji se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pod http://www.ccaa.hr/hrvatski/upute-i-prirucnici_79/

Do kada se u Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova može upisati tip zrakoplova čija obuka je započela i završena prije 01.08.2012., a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014?

Sva osposobljavanja za tip zrakoplova koja su započela i završena prije 01.08.2012. a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014, ovlaštenje za taj tip može se upisati u Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova najkasnije do 01.08.2015. ukoliko se zahtjev za upis tipa u Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova preda najkasnije do 31.07.2015. sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom.

Koliko dugo vrijede osposobljavanja i moduli (ispita osnovnog znanja) položeni prije 01.08.2012. a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014?

Sva osposobljavanja i ispiti osnovnog znanja započeta i završena prije 01.08.2012., a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 osposobljavanje i ispiti moraju biti položeni u periodu od deset godina prije podnošenja zahtijeva za dozvolu za održavanje zrakoplova što znači najkasnije do 01.08.2022. ukoliko se zahtjev za izdavanje Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova preda najkasnije do 31.07.2022. sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom.